Βενιζέλος is the grim reaper

Update: This post is now available at a new location:
https://blog.ngeor.com/2011/11/11/%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-is-the-grim-reaper.html

This guy (current Greek finance minister):

Venizelos_Evangelos_min

totally looks like

benny-grim-reaper

( via )

And of course the obligatory “totally looks like” photo:

evangelos venizelos totally looks like steve grimmett

Advertisements

Too fast for my computer

Update: This post is now available at a new location:
https://blog.ngeor.com/2010/07/13/too-fast-for-my-computer.html

I’ve been working on the same project since January and up to recently we had been using Visual Studio 2008 with ReSharper 4.5. A few weeks ago, we upgraded to Visual Studio 2010 and ReSharper 5. I don’t know which one is to blame, but the IDE has become a bit slower. Two features in particular are really annoying:

  1. Ctrl+Click to navigate to the declaration of an identifier. This functionality was instantaneous in the previous version. Ctrl, Click, done. In the new version, in the beginning I had thought that it’s not supported anymore. But I figured out that there’s a small delay. I have to press the Control key, keep it down for almost a second, then the mouse cursor changes into a hand and then I can click. That’s really disappointing.
  2. Auto-complete, intellisense, or whatever it’s called these days. In the previous version it appeared immediately as I started typing. Now, if I type too fast, it doesn’t have enough time to appear so by the time I hit Enter to apply the auto-complete that I know will be applied, I just get only the partially entered input. And then I have to go back, type it again, wait for it, wait for it, ok it appears now I can hit Enter.

As a colleague said when I complained about it: “maybe you’re too fast for your computer then”.

14ος μήνας;

Update: This post is now available at a new location:
https://blog.ngeor.com/2010/05/08/14%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82.html

Update: This post is now available at a new location:
https://blog.ngeor.com/2010/05/08/14%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82.html

14-month-rode-kater

Η παραπάνω γελοιογραφία δημοσιεύτηκε σε Ολλανδική freepress. Το κείμενο έχει ως εξής:

De Rode Kater

Grote bezuinigingen in Griekenland:

Vakantietoeslag beperkt, 13e en 14e maand geschrapt

Veertiende maand!?!

Και η μετάφραση:

Ο κόκκινος γάτος

Μεγάλες περικοπές στην Ελλάδα:

το επίδομα αδείας περικόπτεται, ο 13ος και 14ος μήνας καταργούνται.

Δέκατος τέταρτος μήνας;!;