Βενιζέλος is the grim reaper

This guy (current Greek finance minister):

Venizelos_Evangelos_min

totally looks like

benny-grim-reaper

( via )

And of course the obligatory “totally looks like” photo:

evangelos venizelos totally looks like steve grimmett

Advertisements

Too fast for my computer

I’ve been working on the same project since January and up to recently we had been using Visual Studio 2008 with ReSharper 4.5. A few weeks ago, we upgraded to Visual Studio 2010 and ReSharper 5. I don’t know which one is to blame, but the IDE has become a bit slower. Two features in particular are really annoying:

  1. Ctrl+Click to navigate to the declaration of an identifier. This functionality was instantaneous in the previous version. Ctrl, Click, done. In the new version, in the beginning I had thought that it’s not supported anymore. But I figured out that there’s a small delay. I have to press the Control key, keep it down for almost a second, then the mouse cursor changes into a hand and then I can click. That’s really disappointing.
  2. Auto-complete, intellisense, or whatever it’s called these days. In the previous version it appeared immediately as I started typing. Now, if I type too fast, it doesn’t have enough time to appear so by the time I hit Enter to apply the auto-complete that I know will be applied, I just get only the partially entered input. And then I have to go back, type it again, wait for it, wait for it, ok it appears now I can hit Enter.

As a colleague said when I complained about it: “maybe you’re too fast for your computer then”.

14ος μήνας;

14-month-rode-kater

Η παραπάνω γελοιογραφία δημοσιεύτηκε σε Ολλανδική freepress. Το κείμενο έχει ως εξής:

De Rode Kater

Grote bezuinigingen in Griekenland:

Vakantietoeslag beperkt, 13e en 14e maand geschrapt

Veertiende maand!?!

Και η μετάφραση:

Ο κόκκινος γάτος

Μεγάλες περικοπές στην Ελλάδα:

το επίδομα αδείας περικόπτεται, ο 13ος και 14ος μήνας καταργούνται.

Δέκατος τέταρτος μήνας;!;